Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


INFORMACJE

Zbieranie statystyk

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień  publicznych,  uruchamiamy  Platformę  Zakupową,  która  będzie  podstawowym narzędziem komunikacji  z  Wykonawcami  w  trakcie  prowadzonych  postępowań przetargowych  w  zakresie  zakupów  poniżej (postępowania  regulaminowe)  oraz  powyżej progu (przetargi zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Platforma Zakupowa to narzędzie do przejrzystej komunikacji z dostawcami. Dostawcy składają oferty bezpośrednio na stronach zapytań ofertowych oraz aukcji elektronicznych.

Oznacza  to,  że proces  ofertowania  prowadzony będzie  w  sposób  elektroniczny, gwarantujący  zachowanie  pełnej  poufności  oraz  najwyższych  standardów  bezpieczeństwa przekazu  danych. 

Nasi  pracownicy  odpowiedzialni  za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowalnych  będą wysyłać do Państwa,  poprzez  Platformę,  zaproszenie  do  składania  ofert 
w  wersji elektronicznej.

Jak to wygląda w praktyce:

  • Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link, który „przeniesie” bezpośrednio do postępowania,
  • Na  stronie  postępowania  będzie  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia (SIWZ)  oraz  Opis  Przedmiotu  Zamówienia  (OPZ)  oraz  ewentualnie  dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.),
  • Państwo podajecie przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,
  • Całość  zwrotnie  przesyłacie  Państwo  do  nas  klikając  przycisk  „Złóż  ofertę”  na Platformie,
  • W  postępowaniach  prowadzonych  zgodnie  z  Prawem  zamówień  publicznych  (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie                      https://platformazakupowa.pl/ug_krasocin

Aby  składać  oferty,  nie  muszą  Państwo  jako  Wykonawcy  zakładać  konta  na https://platformazakupowa.pl/ug_krasocin. Zachęcamy do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu  Wykonawców,  gdyż  będę  Państwo  mogli  otrzymywać  od  nas  dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty,  to dostęp do  Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer,  Mozilla  Firefox,  Google  Chrome.  Dodatkowo  w  Zamówieniach  zgodnych  z  Pzp ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej). 

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Jesteśmy  przekonani,  że  ten  nowy  wymiar  współpracy  między  nami,  przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

 

Z wyrazami szacunku, 

Wójt Gminy Krasocin

Ireneusz Gliściński

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
Marta Wytrych
Informację wprowadził:
Marta Wytrych
Data wytworzenia:
2018-05-25
Data publikacji:
2018-05-25
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-28 10:24:23, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)