Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze74237
RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH, SYGNAŁY ALARMOWE55444
Informacje których nieudostępniono w BIP35305
SPRZEDAŻ DETALICZNA - SKLEPY22397
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Krasocin z dnia 31 stycznia 2020r.21682
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko13897
Poradnik interesanta12740
Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.12137
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin12094
Zarządzenia 2011r.11111
Dane adresowe Urzędu Gminy w Krasocinie10910
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu10106
Jednostki Organizacyjne Wyodrębnione8726
USC8171
Informacje:7964
Skład Rady Gminy kadencji 2018-20237642
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 grudnia 2010r.7503
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.7500
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z rozpoczęciem kadencji 2014-20187383
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.7201
Sesja Rady Gminy Krasocin 1 grudnia 2010r.7182
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy7150
Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego6940
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne6899
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 luty 2011r.6887
Sesja Rady Gminy Krasocin 18 kwietnia 2011r.6698
Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin6671
Sesja Rady Gminy Krasocin 13 maja 2011r.6653
Sesja Rady Gminy Krasocin 6 grudnia 2010r.6627
Sesja Rady Gminy Krasocin 24 marca 2011r.6559
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin w związku z zakończeniem kadencji 2010-20146494
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy6453
Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy za 2015r.6395
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014r. złożone w terminie do 30 kwietnia 2015 r.6373
Usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości6339
Zarządzenia 2010r.6332
Sesja Rady Gminy Krasocin 29 czerwca 2011r.6316
Zarządzenia 2014r.6309
Sesja Rady Gminy Krasocin 10 listopada 2010r.6248
Sesja Rady Gminy Krasocin 9 sierpnia 2011r.6186
Zarządzenia 2012r.6160
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2015r.6136
Zarządzenia 2013r.6117
Zarządzenia 2016r.6102
Zarządzenia 2006r.6101
Zarządzenia 2015r.6051
Sesja Rady Gminy Krasocin 28 października 2010r6033
Zarządzenia 2009r.5941
Informacja o otwarciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)5868

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-28 10:24:23, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)