Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krasocin na lata 2016–2021

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krasocin na lata 2016-2021

Zbieranie statystyk

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY KRASOCIN NA LATA 2016 - 2021

Zbieranie statystyk

Strategia Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021

Zbieranie statystyk

Strategia Rozwoju Gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Plan zadań gminy Krasocin do roku 2010

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-28 10:24:23, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)