Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publiczej z tytuły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2019 rok.

Zbieranie statystyk

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej „którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. (na podstawie art. 37,ust. 1, pkt 2, lit. f, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869), oraz Dz. U. z 2020r. poz. 570 z dnia 31 marca 2020r.

Zbieranie statystyk

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. (na podstawie art. 37, ust. 1, pkt 2, lit. f, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, tekst jednolity DZ.U. z 2017r. poz. 2077).

Zbieranie statystyk

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r. (na podstawie art. 37, ust. 1, pkt 2, lit f, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

Zbieranie statystyk

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej „ którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozlożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zl, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

Zbieranie statystyk

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za okres od O1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

Zbieranie statystyk

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej „którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013

Zbieranie statystyk

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r.

Zbieranie statystyk

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc De Minimis

Zbieranie statystyk

Wykaz 2010r

Zbieranie statystyk

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-28 10:24:23, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)