Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2018 r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe Radnych (2018r.)

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2018r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2017r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2016r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy za 2016r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe za rok 2015 - z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy za 2015r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2015r.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-28 10:24:23, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)