Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


REFERATY UG KRASOCIN

Zbieranie statystyk

Wójt – Ireneusz Gliściński
Tel. Stacjonarny: 41 3917026
Tel. Komórkowy: 508 074 596
e-mail: gmina@krasocin.com.pl, krasocin@eobip.pl

Referat organizacyjny

 • Z-ca Wójta – Jacek Sienkiewicz
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  Tel. Komórkowy: 508 074 597
  e-mail: gmina@krasocin.com.pl, krasocin@eobip.pl

 • Stanowisko ds. organizacyjno – gospodarczych
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: gmina@krasocin.com.pl, krasocin@eobip.pl

 • Stanowisko ds. pomocy rodzinie
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026

 • Stanowisko ds. obsługi rady gminy, funduszu sołeckiego
  Tel. Stacjonarny: 41 3882912
  e-mail: rada-gminy@krasocin.com.pl

 • Stanowisko ds. cyfryzacji i obsługi informatycznej
  Tel. Stacjonarny: 41 3882920
  e-mail: informatyk@krasocin.com.pl

 • Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
  Tel. Stacjonarny: 41 3882913
  e-mail: nieruchomosci@krasocin.com.pl

Referat Finansowy

 • Skarbnik gminy – Dorota Jackiewicz
  Tel. Stacjonarny: 41 3882916
  Tel. Komórkowy: 508 766 876
  e-mail: ksiegowosc@krasocin.com.pl

 • Z-ca skarbnika – stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Tel. Stacjonarny: 41 3882918
  e-mail: ksiegowosc@krasocin.com.pl

 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Tel. Stacjonarny: 41 3882918
  e-mail: ksiegowosc@krasocin.com.pl

 • Stanowisko ds. płac i podatku dochodowego
  Tel. Stacjonarny: 41 3882917
  e-mail: place@krasocin.com.pl

 • Stanowisko ds. kasowych
  Tel. Stacjonarny: 41 3882919
  e-mail: kasa@krasocin.com.pl

 • Stanowisko ds. księgowości podatkowej
  Tel. Stacjonarny: 41 3882914
  e-mail: emilia.klim@krasocin.com.pl

 • Stanowisko ds. wymiaru podatku
  Tel. Stacjonarny: 41 3882915
  e-mail: ksiegowosc@krasocin.com.pl

 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Kadry
  Tel. Stacjonarny: 41 3882915
  e-mail: kadry@krasocin.com.pl

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 • Kierownik Referatu – Bogdan Stolarczyk
  Tel. Stacjonarny: 41 3882927
  e-mail: rolnictwobogdans@vp.pl

 • Stanowisko ds. projektów unijnych, organizacji pozarządowych
  Tel. Stacjonarny: 41 3882928
  e-mail: bartlomiej.robak@krasocin.com.pl

 • Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
  Tel. Stacjonarny: 41 3882924
  e-mail: sliwinska.odpady@krasocin.com.pl

 • Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
  Tel. Stacjonarny: 41 3882928
  e-mail: e-mail: sylwia.laczek@krasocin.com.pl

Referat spraw obywatelskich

 • Kierownik USC – Paweł Włodarski
  Tel. Stacjonarny: 41 3882903
  Tel. Komórkowy: 690 600 154
  e-mail: usc@krasocin.com.pl

 • Urzędnik USC – stanowisko ds. ppoż, współpracy ze stowarzyszeniami i organ. pozarządowymi, powszechnego obowiązku obrony.
  Tel. Stacjonarny: 41 3882905
  e-mail: usc2@krasocin.com.pl

 • Stanowisko ds. kultury i dziedzictwa kulturowego, promocji, ochrony zdrowia, oc, obronnych, archiwum zakładowego, sportu i rekreacji, zarządzania kryzysowego
  Tel. Stacjonarny: 41 3882905
  e-mail: oc@krasocin.com.pl

 • Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  Tel. Stacjonarny: 41 3882911
  e-mail: pelnomocnikdsalk@gmail.com

 • Stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej
  Tel. Stacjonarny: 41 3882904
  e-mail: ewidencja.ludnosci@krasocin.com.pl

Referat Inwestycji

 • Kierownik Referatu – Dariusz Klimczyk
  Stanowisko ds. budowy i modernizacji dróg, mienia komunalnego.

  Tel. Stacjonarny: 41 3882927
  e-mail: budownictwo@krasocin.com.pl

 • Z-ca kierownika – stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
  Tel. Stacjonarny: 41 3882922
  e-mail: kowalczyk.budownictwo@krasocin.com.pl

 • Stanowisko ds. inwestycji własnych i realizowanych we współpracy.
  Tel. Stacjonarny: 41 3882925
  e-mail: grzegorz.budownictwo@krasocin.com.pl

 • Stanowisko ds. realizacji zamówień publicznych
  Tel. Stacjonarny: 41 3882930
  e-mail: marta.wytrych@krasocin.com.pl

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
Paweł Włodarski
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga
Data wytworzenia:
2003-11-17
Data publikacji:
2003-11-17
Data ostatniej zmiany:
2020-06-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-28 10:24:23, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)