Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1985266
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane31289
Ikona - strzałka prawaOrganizacja26308
Ikona - strzałka prawaRegulamin Organizacyjny55570
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia578508
Ikona - strzałka prawaSesja Rady Gminy Krasocin8752
Ikona - strzałka prawaTransmisje Sesji Rady Gminy Krasocin4027
Ikona - strzałka prawaProtokół z głosowania7858
Ikona - strzałka prawaProjekty współfinansowane przez UE80953
Ikona - strzałka prawaBudowa kanalizacji9745
Ikona - strzałka prawaBudowa wodociągów8653
Ikona - strzałka prawaPrzetargi - Nieruchomości11533
Ikona - strzałka prawaPrzetargi do 2018r.135204
Ikona - strzałka prawaInformacje o zawartych umowach121275
Ikona - strzałka prawainformacje o wyborze oferty135979
Ikona - strzałka prawaInformacje o przetargach459164
Ikona - strzałka prawaZamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro66649
Ikona - strzałka prawaZamówienia Publiczne do 30 tys. euro196662
Ikona - strzałka prawaPlany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego14766
Ikona - strzałka prawaPlatforma Zakupowa5355
Ikona - strzałka prawaProjekty budowlane3226
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe147656
Ikona - strzałka prawaKontrole16005
Ikona - strzałka prawaNabór na wolne stanowiska urzędnicze297360
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku21045
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie36584
Ikona - strzałka prawaDane o wnioskach i decyzjach w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa7659
Ikona - strzałka prawaKoła Łowieckie2667
Ikona - strzałka prawaKomunikaty-Ogłoszenia98017
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu na lata 2012 - 20325129
Ikona - strzałka prawaPlan gospodarki odpadami dla gminy Krasocin3819
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska dla gminy Krasocin5702
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy38475
Ikona - strzałka prawaArchiwum6101
Ikona - strzałka prawaWydział Gospodarki Nieruchomościami25673
Ikona - strzałka prawaRolnictwo i Ochrona Środowiska32504
Ikona - strzałka prawaBudownictwo35947
Ikona - strzałka prawaEwidencja Ludności30405
Ikona - strzałka prawaUrząd Stanu Cywilnego23447
Ikona - strzałka prawaDziałalność Gospodarcza24841
Ikona - strzałka prawaDziałalność pożytku publicznego i inicjatywa lokalna5869
Ikona - strzałka prawaPodatki6235
Ikona - strzałka prawaZezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych36796
Ikona - strzałka prawaOświata8113
Ikona - strzałka prawaGospodarka Odpadami47359
Ikona - strzałka prawaZezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych7225
Ikona - strzałka prawaRewitalizacja2539
Ikona - strzałka prawaProgram Integracji Społecznej21390
Ikona - strzałka prawaElektroniczna Skrzynka Podawcza9640
Ikona - strzałka prawaOchrona danych osobowych2377
Ikona - strzałka prawaWYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2020 – 20232049
Ikona - strzałka prawaWybory Prezydenta RP - 10 Maj 2020r.2940
Ikona - strzałka prawaWybory Prezydenta RP - 28 Czerwca 2020r.3469
Ikona - strzałka prawaPowszechny Spis Rolny 202026
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaWójt Gminy25069
Ikona - strzałka prawaSkarbnik Gminy16509
Ikona - strzałka prawaSekretarz Gminy17923
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Gminy16510
Ikona - strzałka prawaRada Gminy23446
Ikona - strzałka prawaKomisje18762
Ikona - strzałka prawaReferaty20773
Ikona - strzałka prawaSołtysi7196
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaZarządzenia51659
Ikona - strzałka prawaStatut15799
Ikona - strzałka prawaRegulamin22137
Ikona - strzałka prawaUchwały259365
Ikona - strzałka prawaBaza Aktów Własnych3429
Ikona - strzałka prawaProtokoły74733
Ikona - strzałka prawaStanowiska18312
Ikona - strzałka prawaPodatki i opłaty34797
Ikona - strzałka prawaTaryfy1732
Ikona - strzałka prawaStrategie rozwoju22367
Ikona - strzałka prawaMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego15532
Ikona - strzałka prawaPetycje18430
Ikona - strzałka prawa2016r.266
Ikona - strzałka prawa2017r.270
Ikona - strzałka prawa2018r.283
Ikona - strzałka prawa2019r.544
Ikona - strzałka prawa2020r.535
Ikona - strzałka prawaINFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GSW2158
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie gminy2529
Ikona - strzałka prawaJednostki gminne
Ikona - strzałka prawaWykaz jednostek20716
Ikona - strzałka prawaSamorządowe Centrum Oświaty21724
Ikona - strzałka prawaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej14367
Ikona - strzałka prawaPełnomocnik ds.przeciwdziałania alkoholizmowi8320
Ikona - strzałka prawaBiblioteki8532
Ikona - strzałka prawaGminny Zakład Opieki Zdrowotnej Krasocin13914
Ikona - strzałka prawaZakład Gospodarki Komunalnej12688
Ikona - strzałka prawaRejestr Instytucji Kultury4051
Ikona - strzałka prawaMajątek gminy
Ikona - strzałka prawaDane10766
Ikona - strzałka prawaBudżet24410
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna, ulgi, umorzenia16735
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11994
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian27241
Ikona - strzałka prawaArchiwum17756
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego11045
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów11424
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10171

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-28 10:24:23, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)