Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Zbieranie statystyk

WNIOSEK o dopisanie do spisu wyborców

Zbieranie statystyk

Dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego

Zbieranie statystyk

POSTANOWIENIE NR 26/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Zbieranie statystyk

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin z dnia 10 kwietnia 2020 roku

Zbieranie statystyk

Informacja dotycząca sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zbieranie statystyk

ZARZĄDZENIE NR 26/20 WÓJTA GMINY KRASOCIN z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Zbieranie statystyk

Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Zbieranie statystyk

Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

Informacji PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

ZARZĄDZENIE NR 24/20 WÓJTA GMINY KRASOCIN z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-28 10:24:23, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)