Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Uchwała Nr XLIV-223-10 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLIII/220 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej, zasad poboru, określania inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2011 roku

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLIII/219/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r. i zwolnień od tego podatku

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXIV/112/08 w sprawie opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2009 r.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXIV/111/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. i zwolnień od tego podatku

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXIV/109/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XIV/66/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XIII/64/07 w sprawie opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2008 roku

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XIII/63/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r. i zwolnień od tego podatku

Zbieranie statystyk

Uchwała NrXXXVII/166/05 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 listopada 2005r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określanie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2006 roku

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVII/165/05 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006r, zwolnień, terminu płatności, sposobu poboru i wynagrodzenia za pobór tego podatku.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVII/164/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006r i zwolnień od tego podatku.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-28 10:24:23, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)