Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. Dostawa oleju opałowego do Placówek Oświatowych Gminy Krasocin, Urzędu Gminy w Krasocinie i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy zamówienia „Budowa budynku gminnego żłobka w msc. Krasocin – budowa przyłączy c.o. do budynków: 1/ Ośrodka Zdrowia (część odcinka); 2/ budynku wielorodzinnego” - zamówienie podstawowe Budowa gminnego żłobka w msc. Krasocin

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o zmianie umowy na zadanie pn. Budowa gminnego żłobka w msc. Krasocin

Zbieranie statystyk

Protokół z otwarcia ofert na zadanie pn. Dostawa oleju opałowego do Placówek Oświatowych Gminy Krasocin, Urzędu Gminy w Krasocinie i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie

Zbieranie statystyk

Wyjaśnienia do przetargu na zadanie pn. Dostawa oleju opałowego do Placówek Oświatowych Gminy Krasocin, Urzędu Gminy w Krasocinie i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie

Zbieranie statystyk

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa oleju opałowego do Placówek Oświatowych Gminy Krasocin, Urzędu Gminy w Krasocinie i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie

Zbieranie statystyk

Dostawa produktów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy Krasocin w roku szkolnym 2020/2021

Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie ogłoszenia nr 559597-N-2020 z dnia 2020-07-08 r. Samorządowe Centrum Oświaty w Krasocinie: "DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KRASOCIN WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W CZASIE PRZEJAZDU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021"

Zbieranie statystyk

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krasocin do szkół specjalnych oraz ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021".

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie nr 559597-N-2020 z dnia 2020-07-08 r. Samorządowe Centrum Oświaty w Krasocinie: "DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KRASOCIN WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W CZASIE PRZEJAZDU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021".

Zbieranie statystyk

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

 

 

Modyfikacja SIWZ na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-28 10:24:23, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)