Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Zbieranie statystyk

Lp.

 

Nazwa  planu   zagospodarowana przestrzennego

Nr  uchwały

Data  uchwalenia/data zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym

1

  

  

  

Miejscowy plan   zagospodarowania przestrzennego Bukowa II  (teren górniczy)

Nr  XXXIII/204/01

26.09.2001r./  Dz.   Urz. Woj. Święt. Nr 119 poz. 1426 z dnia 19.11.2001r.

2

  

Miejscowy plan   zagospodarowania przestrzennego przy ul.  1 Maja w Krasocinie

  

Nr  XII/53/03

NR XIII/57/03

  

  

  

23.10.2003r./  Dz.   Urz. Nr 276 poz. 3111 z dnia 17.12.2003 i poz. 3112

  

3

Miejscowy plan   zagospodarowania przestrzennego Bukowa I

Nr  XVII/72/04

 Nr  XIX/81/04

  

20.02.2004

 29.04.2004

  

Dz.  Urz. Woj.   Święt. z dnia 14 lipca 2004 r. Nr 115 poz. 1607 i 1608  

 4

  

  

  

 Miejscowy plan   zagospodarowania przestrzennego Oleszno 1

Nr  XLV/229/06

  

  

  

31.08.2006r.  / Dz. Urz.   Woj. Święt. Nr   268 poz. 3087 z dnia   31.10.2006r.

  

5

  

  

  

Miejscowy plan   zagospodarowania przestrzennego zalesień  na obszarze gminy Krasocin

  

XLVII/235/06

  

  

  

25.10.2006r./  Dz.   Urz. Woj. Święt. Nr 5 z dnia 11.01.2007r. poz. 72

  

6

  

  

  

Miejscowy  plan   zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Ludynia -  Tory”

XVII/139/12

16.05.2012r./  Dz.   Urz. Woj. Święt. Nr poz. 1976/

7

  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obszar sołectwa Lipie

  

XXXI/256/13

  

05.08.2013r./  Dz.   Urz. Woj. Święt. Nr poz. 3150 z dnia 06.09.2013r.

8

  

  

  

Miejscowy  plan   zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 494, 495,  496/1, 496/2   –obręb Krasocin  

XXXII/270/13

12.09.2013r./  Dz.   Urz. Woj. Święt. poz. 3552 z dnia 18.10.2013r.

  

9

  

Miejscowy plan   zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka  1 na obszarze Gminy Krasocin

    

XXXVIII/323/14

25.02.2014/  Dz.   Urz. Woj. Święt. poz. 1243 z dnia 23.04.2014

  

 10

  

Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego – fragment obszaru sołectwa Lipie

  

XLI/358/14

  

27.05.2014/  Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1999 z dnia 04.07.2014

  

11

  

Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego – obszar obrębu geodezyjnego Krasocin

  

XLI/359/14

  

27.05.2014/ Dz. Urz. Woj. Święt.  poz. 2000 z dnia 04.07.2014

  

12

  

Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego – obszar obrębu geodezyjnego Świdno

  

XLI/360/14

  

27.05.2014/ Dz. Urz. Woj. Święt.  poz. 2001 z dnia 04.07.2014

  

13

  

Zmiana  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bukowa II

  

XLII/367/14

  

25.06.2014/ Dz. Urz. Woj. Święt.  poz. 2271 z dnia 07.08.2014

  

14

  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1398 obręb geodezyjny Oleszno na terenie gminy Krasocin   

VI/55/15

  

28.04.2015/ Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 poz. 1849

15

  

Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego – obszar obrębu geodezyjnego Sułków

IX/89/15

  

30.09.2015/ Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 poz. 3275

16

  

Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Bukowa na terenie gminy Krasocin – „Bukowa A”

IX/90/15

  

30.09.2015/ Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 poz. 3277

17

Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Świdno  

XVI/160/16

17.05.2016/ Dz. Urz. Woj. Święt. z 2016 poz. 1976  

18

Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Krasocin i Lipie – część 1

XXIII/226/16

13.02.2017/ Dz. Urz. Woj. Święt. z 2017 poz. 627  

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2014-06-26
Data publikacji:
2014-06-26
Data ostatniej zmiany:
2019-08-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-28 10:24:23, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)